Agus Raikhani, & Linda Ratna sari. (2023). SURVEY PEDAGANG KAKI LIMA AREA WISATA RELIGI GUS DUR. Prapanca : Jurnal Abdimas, 3(1), 43–51. https://doi.org/10.37826/prapanca.v3i1.429