Agus Raikhani and Linda Ratna sari (2023) “SURVEY PEDAGANG KAKI LIMA AREA WISATA RELIGI GUS DUR”, Prapanca : Jurnal Abdimas, 3(1), pp. 43–51. doi: 10.37826/prapanca.v3i1.429.