Agus Raikhani, and Linda Ratna sari. “SURVEY PEDAGANG KAKI LIMA AREA WISATA RELIGI GUS DUR”. Prapanca : Jurnal Abdimas, vol. 3, no. 1, Feb. 2023, pp. 43-51, doi:10.37826/prapanca.v3i1.429.